Faktury na dovolenou, FKSP

POUKÁZKY, FKSP, ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Uplatnění zaměstaneckých benefitů


FAKTURY ZAMĚSTNAVATELI (FKSP)

Nabízíme Vám možnost využití Vašich zaměstnaneckých osobních fondů určené k čerpání prostředků na dovolenou.

K vystavení faktury potřebujeme zaslání objednávky vystavené Vaším zaměstnavatelem (plátcem) na naši adresu emailem nebo poštou. Na objednávce musí být uvedeno minimálně sídlo firmy, IČ a požadovaný text.

Samotný průběh objednávky zájezdu probíhá následovně:

Po Vašem výběru zájezdu Vám zašleme splatnost plateb, kde bude uvedena minimální požadovaná záloha. Tuto částku je třeba uhradit ve lhůtě dle pokynů na výzvě. Na zbývající (či jinou libovolnou) sumu můžeme vystavit fakturu Vašemu zaměstnavateli. V případě že budete chtít vystavit fakturu na celou částku za pobyt, i toto je možné, ale nejprve je třeba zaplatit požadovanou zálohu na potvrzení rezervace. Poté Vám vystavíme fakturu na celou hodnotu pobytu a po jejím uhrazení zaměstnavatelem Vám vzniklý přeplatek vrátíme dohodnutým způsobem, nejběžněji převodem na účet.


ZAMĚSTNANECKÉ POUKÁZKY A BENEFITY

Přijímáme poukázky určené pro rekreaci vydávané formou zaměstnaneckých benefitů. Našimi partnery jsou společnosti:

Sodexo

Cheque Déjeuner

Edenred

Benefity Cafe

Benefit Management

Benefity.cz

Uplatnit poukázky na naši nabídku je možné do max. výše 50 % ze základní ceny zájezdu.